لطفا کمی صبر کنید

تشکیل کمیته سلامت روان در شورا/ ورود شورا به آلودگی صوتی پایتخت

یک عضو شورای شهر تهران گفت: آلودگی صوت در دو کمیته زیرمجموعه کمیسیون سلامت در حال بررسی است.