لطفا کمی صبر کنید

آخرین جزییات وضعیت جسمانی مهدی فخیم زاده

ایلنا: سخنگوی اورژانس کشور از آخرین جزییات وضعیت جسمانی فخیم‌زاده خبر داد.