لطفا کمی صبر کنید

داریم از مجنون جلو می‌زنیم؛ البته در جنون

- محمدرضا یزدان‌پرست *