لطفا کمی صبر کنید

سن بالای مردم این جزیره همه را متعجب کرده است!

بیشتر ما وقتی کسی را می بینیم که سن بالای ۱۰۰ سال دارد تعجب می کنیم و این سوال برایمان یش می آید که او چگونه توانسته این همه وقت زنده باشد.