لطفا کمی صبر کنید

دانشمندان دانشگاه تگزاس قاتل سرطان سینه را شناسایی کردند !

دانشمندان به کشف تازه ای برای از بین بردن سرطان سینه رسیدند.