لطفا کمی صبر کنید

روند تصویب بودجه ۹۷ شهرداری تهران/ مهم ترین تهدید اداره شهر

عضو شورای شهر تهران، گفت: شهرداری در تنظیم بودجه سال ۹۷ ملزم به رعایت احکام ردیف ها و جهت گیری های برنامه پنج ساله است.