لطفا کمی صبر کنید

خدمات ناکافیِ مراکز درمانی تامین اجتماعی در ایلام/ بیمه‌شدگانِ ناراضی نامه نوشتند

هدایت چراغی از ناکافی بودن خدمات در مراکز درمانی تامین اجتماعی در استان ایلام خبر داد و گفت: بیمه‌شدگان به قصد اعتراض نامه‌نگاری کرده‌اند.