لطفا کمی صبر کنید

انتقاد عضو شورای تهران از تعلیق حکم عضو زرتشتی شورای یزد | ماجرای سپنتا نیکنام در شورای تهران مطرح شد

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام، عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است.