لطفا کمی صبر کنید

ارتباط گرما و خشکسالی ناشی از «ال نینو» و افزایش دی اکسید کربن

دانشمندان دریافته اند تاثیر گرما و خشکسالی مرتبط با ال نینو ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ، مسئول بزرگ ترین میزان افزایش سالانه دی اکسیدکربن جو در حداقل ۲۰۰۰ سال پیش بوده است.