لطفا کمی صبر کنید

جلبک‌ها و حشرات جایگزینی برای تغذیه دام‌ها

سازمان جهانی حفاظت از طبیعت ( WWF ) اعلام کرد: پیشنهادات مناسبی برای تغذیه مورد استفاده حیوانات اهلی به منظور جلوگیری از نابود شدن تنوع زیستی باید ارائه شود.