لطفا کمی صبر کنید

هوای تهران برای تمامی شهروندان آلوده است/ افزایش شاخص به عدد 158

هوای تهران در شرایط ناسالم برای تمامی شهروندان قرار گرفت.