لطفا کمی صبر کنید

واژه‌ای که دیگر نباید برای بافت‌های تاریخی استفاده شود

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی با اشاره به اینکه در گردشگری توفیق چندانی در کشور حاصل نشده است، گفت: اتوبان‌هایی در شهرها با ترازهای منفی ایجاد شده که این اتوبان‌ها از بافت‌های تاریخی عبور کرده و در محله‌ها گسست ایجاد کرده است.