لطفا کمی صبر کنید

پوشش بیمه ای معتادان در جلسه شورای عالی بیمه بررسی شد

وزیر کار گفت: در جلسه اخیر شورای عالی بیمه، پوششهای بیمه ای مورد بررسی قرار گرفت و پروتکلی به انجام رسید که براساس آن علاوه بر خدمات دارویی، خدمات مشاوره هم رایگان ارائه خواهد شد.