لطفا کمی صبر کنید

مسیر تغییرنام برای شهروندان کوتاه شد/حذف مرحله مراجعه به دادگاه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید حذف مراجعه به دادگاه در فرایند تغییر نام، مسیر این کار را کوتاه کرد.