لطفا کمی صبر کنید

هوای تهران ناسالم شد/شاخص آلودگی ۱۳۸

با وزش باد، غلظت آلاینده ها و ذرات معلق افزایش یافته و هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.