لطفا کمی صبر کنید

شبکه ملی تعاملی آموزش وپرورش به زودی راه اندازی می شود

بطحایی از راه اندازی شبکه ملی تعاملی آموزش وپرورش درآینده نزدیک خبرداد وگفت:از طریق این شبکه آموزشهای موردنیاز و تخصصی مربوط به دانش آموزان در سنین مختلف به طور مستمر به والدین ارائه می شود.