لطفا کمی صبر کنید

انتصاب رییس مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران

با حکم شهردار تهران رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران منصوب شد.