لطفا کمی صبر کنید

ایجاد کانون فرهنگی برای انتقال مفاهیم دینی به نوجوانان در آنکارا

یک فعال فرهنگی کشور ترکیه گفت: در شهر آنکارا، کانون فرهنگی برای نوجوانان و جوانان ایجاد کرده‌ایم که مفاهیم دینی را متناسب با مطالب روز، به آنها انتقال می‌دهیم.