لطفا کمی صبر کنید

شلمچه نسبت به سایر مرزهای سفر اربعین وضعیت مطلوب‌تری دارد

معاون وزیر کشور گفت: مرز شلمچه نسبت به سایر گذرگاه‌های کشور که برای عبور زائران به منظور حضور در مراسم اربعین در نظر گرفته شده‌اند، وضعیت مطلوب‌تری دارد.