لطفا کمی صبر کنید

پلیس برای خدمت به مردم آماده است

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، امنیت را اصلی‌ترین نیاز جامعه و نیروی انتظامی را اساسی‌ترین رکن برقراری نظم و امنیت برشمرد.