لطفا کمی صبر کنید

خدمات ویژه بسیج شهرداری تهران در اربعین

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران خدمات ویژه این نهاد در مراسم اربعین حسینی را تشریح کرد.