لطفا کمی صبر کنید

توصیه به پزشکان جراحی زیبایی/ بیماران هم سوءاستفاده می کنند

رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، گفت: متاسفانه اغلب شاهد ورود پزشکان عمومی، جراحان عمومی، متخصصیسن بیهوشی و...