لطفا کمی صبر کنید

قانون عقب‌نشینی برای بناهای زیر 100 متر اجرا نشود

عضو شورای شهر تهران با اشاره به دستورالعمل طرح تفصیلی مبنی بر عقب نشینی ساختمان‌های متقاضی ساخت، گفت: درخواست دارم این دستورالعمل شامل بناهای زیر 100 متر نشود.