لطفا کمی صبر کنید

مجلس و دولت برای حل مشکلات مردم از شوراها کمک بگیرند

احمدی‌ با بیان اینکه ظرفیت شوراها در آگاهی از مشکلات مردم بالاست، گفت: مجلس و دولت برای حل مشکلات مردم از شوراها کمک بگیرند.