لطفا کمی صبر کنید

تذکر به رانندگان تاکسی برای دریافت کرایه کولر

معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران اخذ کرایه بیشتر بابت روشن کردن کولر در تاکسی را خلاف قانون دانست.