لطفا کمی صبر کنید

۳۷۵هزار بیمه پردازومستمری بگیرخارج از کشور/اتباع مجاز بیمه میشوند

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ۳۷۵ هزار ایرانی خارج از کشور بیمه پرداز و مستمری‌بگیر سازمان هستند، گفت: امکان بیمه تمامی اتباع دارای مجوز اقامت قانونی وجود دارد.