لطفا کمی صبر کنید

لزوم اصلاح ساختارها در مدیریت نوین زندانبانی

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: در مدیریت نوین زندانبانی نیاز به اصلاح ساختارها و توجه به شیوه‌های جدید در امر زندانبانی داریم.