لطفا کمی صبر کنید

تدوین طرح برابری دیه زن و مرد در دستور کار فراکسیون زنان مجلس

رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه تدوین طرح برابری دیه زن و مرد در دستور کار فراکسیون زنان مجلس است، گفت: برخی قوانین درحوزه زنان باید اصلاح شود.