لطفا کمی صبر کنید

نتوانستیم از ورود گوشی موبایل قاچاق جلوگیری کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از آنجایی که زیرساخت‌ های ناجا برای ثبت موبایل در فرودگاه به شبکه ارتباطات یکپارچه نشده نتوانستیم از ورود گوشی موبایل قاچاق توسط مسافران جلوگیری کنیم.