لطفا کمی صبر کنید

فلسفه حج ایجاد آرامش است/ در بحث آرامش روانی حجاج باید کار شود

سرپرست حجاج ایرانی تاکید کرد که در بحث آرامش روانی حجاج باید کار شود