لطفا کمی صبر کنید

رد پای فرقه های انحرافی در مد و لباس / کلمات ناشایست رایج روی پوشاک

عفاف و حجاب فقط پوشش نیست. گاهی اوقات حتی در صورت رعایت کامل عفاف و حجاب اتفاقاتی می افتد که همه چیز را زیر سوال می برد.