لطفا کمی صبر کنید

مقصد پرواز تهران-اهواز عوض شد

گرمای شدید اهواز مقصد هواپیما را تغییر داد.