لطفا کمی صبر کنید

مصدومیت ۱۱ نفر به دنبال نشت مواد شیمیایی نیترات

نشت مواد شیمیایی نیترات در شهر صنعتی البرز موجب مصدوم شدن ۱۱ نفر شد.