لطفا کمی صبر کنید

بازنشستگان تهرانی همچنان بدون خانه امید

مدیر کل امور اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بازنشستگان تهرانی هنوز خانه امید ندارند و در این موضوع نیازمند تعامل بیشتر با شهرداری هستیم.