لطفا کمی صبر کنید

دفاعیه تمام قد طرفداران محصولات تراریخته در سازمان محیط زیست

نگاه یک‌جانبه نگرانه موافقان محصولات تراریخته در کارگاه «ایمنی زیستی» سازمان محیط زیست فریاد کارشناسان این سازمان را بلند کرد.