لطفا کمی صبر کنید

احترام به استقلال اقتصادی کشور باید در مدارس آموزش داده شود

ایلنا: استاندار اصفهان در جمع معاونان آموزش ابتدایی ومسئولین آموزش و پرورش عشایر سراسر کشور گفت: احترام به استقلال اقتصادی کشور باید در مدارس آموزش داده شود.