لطفا کمی صبر کنید

آموزش و پرورش جای تصمیم‌گیری‌های شتابزده نیست

ایلنا: وزیر آموزش و پرورش در جمع اعضای شورای مرکزی تشکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی با تاکید بر عقلانیت وتدبیر گفت: آموزش و پرورش جای تصمیم گیری های شتاب زده وآنی نیست.