لطفا کمی صبر کنید

پیوند اقتصاد و محیط زیست از مهمترین عوامل اشتغال زایی و حل معضلات محیط زیستی است

رئیس مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: پیوند اقتصاد و محیط زیست گامی مهم در جهت حل معضلات محیط زیستی، اشتغال زایی و مشارکت است.