لطفا کمی صبر کنید

مدیران آموزش و پرورش از تغییرات نترسند

وزیر آموزش و پرورش گفت: «تحول در آموزش و پرورش تنها در محیطی آ رام امکان پذیر است و نباید طوری حاشیه سازی درست شود که مدیران در ایجاد تغییرات ترس داشته باشند و بتوانند با تدبیر وعقلانیت کار ها را جلو ببرنند.»