لطفا کمی صبر کنید

پیوند اقتصاد و محیط زیست از مهمترین عوامل اشتغال زایی پاک

مدیران شهرداری تهران و اعضای شورای شهر، در روز بدون پلاستیک درباره اقدامات صورت گرفته در حفظ محیط زیست سخن گفتند.