لطفا کمی صبر کنید

ثبت‌نام مجدد کارت بلیت خبرنگاران آغاز شد

سامانه ثبت‌نام مجدد از خبرنگاران در خصوص ثبت‌نام برای دریافت کارت بلیت خبرنگاران از امروز فعال شد.