لطفا کمی صبر کنید

دیگر کتاب های درسی نونگاشت نمی شوند/ کتاب های درسی اثربخشی ندارد

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه از امسال دیگر کتب درسی نونگاشت نمی شود گفت: اگر بهترین کتاب را به معلم ناشی و کم سواد بدهیم نمی تواند کوچکترین فرصت یادگیری خلق کند.