لطفا کمی صبر کنید

دردسر فروش نمک به جای تریاک!

خریدار مواد مخدر وقتی متوجه شد به جای تریاک به او نمک فروخته‌اند،ا شکایتی واهی مدعی شد از سوی موادفروشان ربوده و از او پنج میلیون تومان اخاذی شده است.