لطفا کمی صبر کنید

تعطیلی خط 7 مترو اقدام خوب شهرداری و شورای شهر بود

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: اگر استفاده از خط 7 مترو ادامه پیدا می‌کرد، قطعا فاجعه انسانی رخ می‌داد.