لطفا کمی صبر کنید

تعطیلی خط 7 مترو و تحویل واگن های جدید