لطفا کمی صبر کنید

دستگیری ضاربان درگیری شب گذشته بم

دو نفر از عوامل درگیری شب گذشته بم شناسایی و دستگیر شدند.