لطفا کمی صبر کنید

اغفال زن آلمانی به بهانه یک تلفن در نواب/ سرقت جواهرات پس از قتل مستخدم

سه جوان یک زن آلمانی را به بهانه تلفن کردن در خیابان نواب به خانه‌شان بردند و با تهدید چاقو او را اغفال کردند.