لطفا کمی صبر کنید

تذکر عضو شورای شهر تهران درباره بهره‌برداری مناسب از سوله‌های مدیریت بحران

عضو شورای شهر تهران در تذکری خواستار توجه به بهره‌برداری مناسب از پایگاه‌های پشتیبانی و مدیریت بحران به لزوم اجرای مصوبه شورای شهر در این خصوص شد.