لطفا کمی صبر کنید

آمار دانش‌آموزان ایران در افق ۱۴۰۰

آمار پیش‌بینی شده از وضعیت دانش‌‌آموزان کشور در افق ۱۴۰۰ منتشر شده است که براین اساس جمعیت دانش‌آموزان رشد خواهد داشت.