لطفا کمی صبر کنید

انتقاد حق‌شناس به انتصابات شهردار تهران

محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیته فرهنگی هنری شورای شهر تهران نسبت به انتصابات اخیر شهردار تهران انتقاد کرد.